Udtalelse om flygtningesituationen

Muslimernes Fællesråd ser med stigende bekymring på regeringens håndtering af den aktuelle flygtningesituation.

Der er ingen tvivl om, at Europa i øjeblikket er hårdt prøvet af store mængder flygtninge. Der er heller ingen tvivl om, at det i et eller andet omfang er kommet bag på mange politikere og borgere. Man kan hævde, at politikerne burde have forudset de massive flygtningestrømme, der følger med langvarige, voldelige konflikter, som vi f.eks. ser i Mellemøsten. Selvom det åbenbart ikke har været tilfældet, er der stadig en forventning i store dele af befolkningen om, at danske politikere fortsætter landets tradition for medmenneskelig venlighed og hjælpsomhed overfor folk i nød.

Den hårde tone overfor personer, der er flygtet for deres liv, kun med deres allermest nødvendige og kæreste ejendele, har ikke blot chokeret borgere herhjemme men også skadet Danmarks omdømme internationalt.

Hvis nogle af flygtningene skulle medbringe store formuer, sådan som visse danske politikere frygter, er det rimeligt at forvente, at de forsørger sig selv i det omfang, de kan, og ikke ligger værtslandet til last ved at leve af offentlige forsørgelse. For at sikre dette, tales der desværre nu om systematisk ransagning af flygtninge for at fratage dem mindre værdier i smykker og lignende. Samtidig sættes den økonomiske grænse for, hvad man må eje, lavere for flygtninge end for danske statsborgere, før de kan få den hjælp, som Danmark i kraft af internationale traktater er forpligtet til at yde.

Derved giver regeringen udtryk for en smålighed, der er på kanten af Flygtningekonventionen af 1951, som Danmark i øvrigt var det første land i verden til at tiltræde. I konventionens paragraf 23 står der: ”Med hensyn til offentlig hjælp og understøttelse skal de kontraherende stater indrømme flygtninge, der lovligt bor indenfor deres område, samme behandling som deres egne statsborgere.”

Den siddende regering har strammet så meget op på indvandrerlovgivningen, at selv gamle medlemmer har valgt at forlade det dominerende parti. Dette, sammenholdt med den internationale kritik af “den danske model”, burde være rigeligt til at tydeliggøre, at der er noget alvorligt galt med den måde, man håndterer flygtningesituationen på.

Det gør ondt langt ind i sjælen at opleve, at vores ellers så gode og stærke land reagerer på denne måde.