Moske

Muslimernes Fællesråd har længe arbejdet på at etablere en stormoske i København i stil med de store, centrale moskeer, som findes i andre europæiske hovedstæder.

Størstedelen af de lokaler, der hidtil har fungeret som moskeer, har karakter af lejligheder, mindre huse og nedlagte lagerbygninger, som er købt af etniske grupper. Fælles for dem er, at pladsen er begrænset og at de primært henvender sig til personer med samme etniske oprindelse og sprogkendskab.

I juni 2014 åbnede Dansk Islamisk Råd en stor moske, som er åben for offentligheden, men hvis arrangementer hovedsagelig foregår på arabisk. Derfor er der fortsat behov for at opføre en egentlig stormoske, der inddrager muslimer på tværs af etniske skel og tager udgangspunkt i den danske hverdag og virkelighed.

Moskeen vil være et sted, hvor muslimske mænd, kvinder, unge og børn af alle etniske oprindelser samles for at høre Allahs ord på arabisk ved recitation af Koranen, mens ordenes betydning forklares på det danske sprog, alle har til fælles. De primære aktiviteter vil være afholdelse af bøn, islamundervisning og foredrag. Moskeen vil indeholde bedesale, auditorium, bibliotek, og et informationscenter til at tage imod de mennesker, der ønsker at kende til islam. Derudover vil der være en cafe og butikker.

Moskeen vil blive bygget i overensstemmelse med moderne standarder, som gør det muligt for den at passe ind i bylandskabet, samtidig med at den bibeholder en atmosfære af et helligt sted. I oktober 2013 etablerede en række kendte personer en støttekomite for stormoskeen. Repræsentanter for støttekomiteen mødes sammen med MFR med grundejere, embedsmænd og politikere  for at finde frem til en passende placering af moskeen.