Dialog

Arrangementer

page  1  of  3

MFR’s Dialogarbejde

Muslimernes Fællesråd organiserer og deltager i dialogarrangementer i stil med dem, der er nævnt herunder.

Danish-Arab Interfaith Dialogue er et projekt, der fokuserer på at styrke dialogen mellem kristne og muslimer i Danmark og den arabiske verden. Projektet er et samarbejde mellem Danske Kirkers Råd og Muslimernes Fællesråd. Læse mere på projektets hjemmeside www.danisharabdialogue.org.

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne repræsenterer de to største monoteistiske religioner i Danmark, nemlig kristendom og islam, og blev etableret i 2008 på baggrund af Danske Kirkers Råds respons på brevet A Common Word fra en række internationale muslimske ledere og lærde. Repræsentanterne er i løbende kontakt med hinanden om relevante problemstillinger og udfordringer.  Kontaktgruppen indgår i den offentlige debat ud fra konkrete problemstillinger og tematikker, som gruppen finder relevante. Desuden tager Kontaktgruppen initiativ til og indgår i samarbejde om konkrete aktiviteter og arrangementer med henblik på at fremme den interreligiøse dialog og styrke kendskabet til og viden om de to religioner. Læs mere på Kontaktgruppens blog www.kristmus.dk.

Dialogarrangementer i forskelligt regi. Muslimernes Fællesråd deltager i offentlige dialogarrangementer og dialogprojekter, som f.eks. Københavns Kommunes dialogmøde. Læs mere på kommunens hjemmeside.

Københavns Kommunes Mangfoldighedsboard er et af de steder, hvor Muslimernes Fællesråd mødes og samarbejder med repræsentanter for forskellige religioner og interesseorganisationer. I boardet sidder repræsentanter for følgende organisationer og institutioner:

 • Romnet
 • ENAR Danmark
 • SOS mod racisme
 • Dokumentations- og rådgivningscenteret for racediskrimination
 • LGBT Danmark
 • Sabaah
 • Kvinderådet
 • Indvandrerkvindecenteret
 • Danske Seniorer
 • Danske Handicaporganisationer
 •  PTU – Livet efter ulykken
 • Københavns Stift
 • Muslimernes Fællesråd
 • Det jødiske samfund i Danmark
 • Center For Visdom og Medfølelse
 • Det Sikhiske Trossamfund
 • Center for Sikh religion og kultur
 • Det indiske tempel i Skovlunde
 • Institut for Menneskerettigheder
 • Københavns Kommunes Borgerrådgiver