Baggrund

Muslimernes Fællesråd (MFR) er med sine 30-35.000 medlemmer den største samarbejdsorganisation for muslimske foreninger i Danmark. Rådet blev dannet i september 2006 med det formål at give et bredt udsnit af muslimer og muslimske foreninger i Danmark en fælles repræsentant og fælles stemme. MFR bakker op om projekter og tiltag, der har til hensigt at fremme aktivt medborgerskab i Danmark, og går i dialog med myndigheder, organisationer og øvrige aktører.

PROJEKTER OG AKTIVITETER

Muslimernes Fællesråd består af forskelligartede foreninger, der samarbejder om emner af fælles interesse. Foreningerne tager udgangspunkt i den danske virkelighed, de befinder sig i, og ser sig som danske muslimer. Det har betydning for rådets projekter, som handler om at tilgodese fællesskabet ved at hjælpe de unge til at begå sig i samfundet, støtte op om dansksprogede kulturcentre og moskeer, samt tage vare på muslimske ældre. Dertil kommer arbejde med dialog og bekæmpelse af diskrimination.
Muslimernes Fællesråd fungerer ved hjælp af frivillig arbejdskraft. I takt med at rådet har vokset sig større og er begyndt at samarbejde med forskellige myndigheder, er forvent­ningerne steget markant og med disse også rådets arbejdsopgaver.

SAMARBEJDSPARTNERE

Gennem årene har Muslimernes Fællesråd blandt andet samarbejdet med Integrationsministeriet, Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, SSP, Politiets Efterretnings­tjeneste, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, Dansk Flygtningehjælp, Danske Kirkers Råd samt med højskoler, kulturhuse og biblioteker. Behovene er store, områderne hvor der kan sættes ind mange, og interessen stor både blandt MFRs medlemsforeninger og blandt de myndigheder og organisationer, vi samarbejder med.

HOLDNINGER

Muslimernes Fællesråd ønsker et samfund, hvor alle respekteres for hvem de er, indgår i ligeværdig dialog og samarbejder om at bære samfundet videre i en positiv retning. Internt i organisationen betyder det, at rådet har en bred forståelse af islam og ikke fokuserer på forskelle i etnicitet eller nationalitet men derimod på dialog, samarbejde og projekter af fælles interesse og samfundsmæssig gavn.