Ældre

Muslimernes Fællesråd arbejder for at forbedre forholdene for muslimske ældre. Derfor støtter vi op om tiltag til at etablere de første plejehjem for ældre muslimer i Danmark, i stil med de private kristne og jødiske plejehjem, som allerede findes.

Plejehjemmene skal være udformede efter tidssvarende danske standarder, men være specielle på den måde, at religiøse ønsker i henhold til spiseregler, personlig pleje, bøn med videre kan imødekommes. Dertil kommer sproglige hensyn og et nært samarbejde med familien.

Undersøgelser blandt muslimske ældre viser desuden ønske om fortsat at kunne udøve sin religion, f.eks. ved at have en moske og lokaler til større arrangementer. Det giver plads til aktiviteter, som afspejler plejehjemmets muslimske grundlag, såsom de daglige bønner, fredagsbøn og særlige arrangementer i forbindelse med ramadanen og fejring af eid. Plejehjemmene bør også tilbyde andre aktiviteter som gymnastik og genoptræning.

Med oprettelsen af muslimske plejehjem ønsker Muslimernes Fællesråd at give de ældre, som måtte ønske det, mulighed for et værdigt liv i muslimske rammer. Nedenstående liste viser nogle af de aspekter, som Muslimernes Fællesråd ønsker at inddrage.

•      Kærlig og respektfuld behandling af de ældre.
•      Plads til privatliv og udfoldelse af egne interesser.
•      Mulighed for selv at lave mad og arrangere fællesspisning.
•      Sund og varieret mad tilberedt efter islamiske forskrifter.
•      Professionel pleje, gymnastik og genoptræning.
•      Mulighed for tolkning og assistance fra tosprogede ansatte.
•      Fastansatte imamer med kendskab til de mest fremherskende sprog og kulturer.
•      Hjælp til gennemførelsen af de fem daglige bønner.
•      Fast fredagsbøn.
•      Fejring af muslimske højtider.
•      Nært samarbejde med og inkludering af familien.
•      Dagaktiviteter som er åbne for beboerne og andre ældre i området.

Gennemførelsen af sådanne tiltag afhænger af behovet og opbakningen i den brede muslimske samfund. Derudover er der brug for professionelt sundhedspersonale, som har rod i den muslimske kultur og kan tage de nødvendige hensyn til plejehjemmets beboere.

Muslimernes Fællesråd indsamler gerne personlige historier og erfaringer med privat såvel som offentlig ældrepleje, så vi kan inddrage dem i forberedelserne med at etablere muslimske plejehjem.

Interesserede er velkomne til at skrive til os på info@mfr.nu.